O nas

Głównym celem Stowarzyszenia Sportów Wodnych
jest prowadzenie działalności sportowej, wspieranie
rozwoju żeglarstwa oraz innych sportów wodnych dzieci i
młodzieży na bazie i w ścisłej współpracy z
Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Iławie.
Ponadto do priorytetów działania Stowarzyszenia należy
umożliwianie uprawiania dyscyplin sportowych związanych
ze sportami wodnymi, prowadzenie zajęć sprzyjających
rozwojowi fizycznemu wychowanków, rozwijanie
zamiłowań do uprawiania sportu i turystyki. Naszą rolą jest
aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i
młodzieży, prowadząc zajęcia z żeglarstwa.
Na zadania statutowe, klub stara się pozyskać
finansowanie z różnych źródeł. Dużym wsparciem dla
naszej działalności są jednostki samorządowe, sponsorzy i
rodzice uczestników. Co roku przygotowujemy także
wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki na wsparcie
dla naszej małej społeczności. Organizujemy regaty
Yellow Cup - Oldboje na Małym Jezioraku w optimistkach.
Nasz Sztandarową imprezą są Regaty Pomarańczowe
w tym roku to juz 35 edycja tej imprezy na Jezioraku.
Rokrocznie regaty te przyciągają do Iławy liczna grupę
młodych żeglarzy z całej Polski - nasz rekord to 389
uczestników.


Zachęcamy też do aktywności na wodzie osoby 50+
organizując kolejną edycję Akademii żeglarskiej dla
Seniora.


Pozyskane środki wspierają działalność klubu, dzięki
temu zawodnicy i uczestnicy zajęć oferowanych przez
nasz klub dysponują sprzętem żeglarskim i
asekuracyjnym, mają możliwość szkolenia swoich
umiejętności w Polsce i za granicą. Stałym celem działania
Stowarzyszenia jest troska o utrzymanie odpowiedniej
klasy sprzętu sportowego grup trenujących w SSW MOS
co umożliwi uzyskanie wyników podczas regat.
Podtrzymywane są także tendencje z ostatnich lat
polegające na działaniach zmierzających do rozwoju
ilościowego i jakościowego szkolenia. Dzięki temu liczba
dzieci uczęszczających na zajęcia rokrocznie rośnie.
Różną formą szkolenia w roku 2016 objęto 100 dzieci i
młodzieży.


W chwili obecnej SSW proponuje bardzo szeroki wachlarz
zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczestników w wieku
6 – 18 lat. Regularne zajęcia odbywają się w grupach
sportowych: Optimist, Laser, grupy turystyczne oraz
rekreacyjno - sportowe. Szkolenie prowadzone jest od
grup początkujących po wyczynowe.

11y.png
pzz.png
logo.png
logosailingnet200.png
bezna1zwy.png
newlogo.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now